Zápis ze schůze výboru 8.2.2011

04.03.2011 22:59

Místo: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Kebrle, Nejedlý, Smrčka, Fibír, Zálešák

Omluveni: Čižmář, Schmoranzová

 

  1. Doc.Smrčka informoval výbor společnosti o návštěvě Dr.Toshihiko Oginy, specialisty na vrozené vady ruky. Dne 13.4.2011 od 15:00 proběhne v přednáškovém sále Lékařského domu v Praze vzdělávací akce, jejíž součástí bude i přednáška Dr.Ojiny o klasifikaci vrozených vad ruky a přednášky dalších specialistů na vrozené vady ruky.
  2. Proběhly volby v rámci výboru společnosti, tajemníkem byl zvolen Dr.Fibír , místopředsedou byl zvolen Dr.Nejedlý, předsedou byla zvolena Dr.Schmoranzová,
  3. Dr.Fibír informoval výbor o přípravách na výroční kongres společnosti, byl projednán návrh smlouvy a návrh rozpočtu a výbor s jejím zněním vyslovil souhlas.
  4. Do Evropského klubu České společnosti chirurgie ruky byl přijat MUDr.Skála.
  5. Dr.Fibír informoval výbor o přípravných pracích na vzniku České společnosti pro fyzioterapii ruky. Výbor tuto aktivitu vítá a vyslovuje jí podporu.
  6. Dr.Zálešák informoval o přípravách na kandidaturu naší společnosti na pořádání evropského kongresu chirurgie ruky FESSH. Byla projednána nabídka spolupráce, předložená firmou Guarant International. Výbor společnosti vyslovil souhlas s podáním kandidátské přihlášky, s tím, že další konkrétní podmínky případné spolupráce s firmou Guarant International budou specifikovány. Dr.Zálešák byl pověřen dalším jednáním s firmou Guarant International.
  7. Výbor společnosti do budoucna plánuje zjistit zájem členů společnosti o současné členství v IFSSH. Dle výsledků průzkumu budou poté určeny výše příspěvků do IFSSH. 
  8. Příští schůze výboru společnosti je naplánována na 16.5. od 15:00 v SANUSu v Hradci Králové.

Zapsal MUDr.Aleš Fibír

Vyhledávání