Zápis ze schůze výboru 15.3.2021

15.03.2021 19:00

Místo: online (Zoom)

Přítomni: Fibír, Hellmuth, Kebrle, Schmoranzová, Vodička, Zálešák

Omluveni: Čižmář

 

 1. Vztahy s ostatními společnostmi:
  • Dr.Hellumth informoval o posunu konání FESSH Academy na 20.-23.10.2021 vzhledem k pondemickým omezením, o změnách pořadatelů kongresů v následujících letech (viz www.fessh.com)
  • výbor diskutoval o nominaci odborníků na odbornou akci FESSH On Week, která je náhradou za původně plánovaný  kongres v Rotterdamu. Vybraní specialisté budou nahlášeni organizátorům akce.
  • Dr.Zálešák informoval výbor o posledním dění v IFSSH, přeplatek členských příspěvků je vrácen zpět na účet naší společnosti.
 2. Vzdělávání: kurz chirurgie ruky druhého cyklu č.6 byl posunut vzhledem k pandemii na 29.30.9.2021 do Hradce Králové, bude předcházet plánovanému kongresu chirurgie ruky v Hradci Králové. Do organizačního výboru kongresu nominován za kurz Dr.Hellmuth a do vědeckého výboru Dr.Schmoranzová.
 3. Plánované odborné akce: Kongres chirurgie ruky proběhne 30.9.-2.10.2021 v Hradci Králové, zařizuje Dr.Fibír, v průběhu dubna by měla být otevřena registrace. Připravuje se zároveň záložní varianta online kongresu. V rámci kongresu byly diskutovány nominace na ocenění společnosti. Laudatio nominanta zpracuje Dr.Schmoranzová.
 4. Byl diskutován možný pořadatel kongresu v roce 2023, sondováním zájmu byl pověřen Dr.Fibír, Dr.Hellmuth a Dr.Zálešák. Na příštím jednání výboru bude rozhodnuto. Pořadatelem kongresu 2025 bude pracoviště ÚCHRPCH Vysoké n.Jizerou.
 5. Dr.Fibír informoval o další práci na kultivaci sazebníku výkonů. Aktuálně jsou projednány a na MZ přijaty úpravy kodů 61211 - rekonstrukce poutka (navýšení bodové hodnoty z 1351 na 6132 bodů + možnost ZUM) a 61213 - implantace silikonu při defektu šlachy (navýšení bodové hodnoty z 1804 na 5329 + ZUM).
 6. Výbor diskutoval další kody, které by bylo vhodné kultivovat. Doporučil ve spolupráci se společností plastické chirurgie se pokusit o úpravu kodů: 61247 operace karpálního tunelu, 61253 palm. aponeurektomie u dlaňové formy dupuytrenovy kontraktury, 61255 rozšířená aponeurektomie u formy dupuytrenovy kontraktury s kontrakturou prstu, 61215 rekonstrukce šlachy flexoru štěpem, 61217 transpozice šlachy flexoru a 61231 implantace umělého mp nebo ip kloubu. Ve spolupráci s ortopedickou společností doporučil kultivaci následujících kodů: 66431 rekonstrukce / osteotomie falangy, metakarpu - první, 66433 rekonstrukce / osteotomie falangy, metakarpu - přičti každou další, 66437 rekonstrukce vazů zápěstí a ruky a 66837 exstirpace burzy nebo ganglia - povrchová.
 7. Další schůze výboru proběhne  7.6.2021 20:30 skype konferenční hovor, nebo 21.6. po Rotterdamu., 13.9.2021 skype konferenční hovor a 26.-27.11.2021 výjezdní zasedání výboru Vrchlabí, zařizuje Dr. Kebrle


Zapsal Dr.Fibír

Vyhledávání