Zápis ze schůze výboru 6.10.2008

30.11.2009 14:43

Datum konání: 6.10.2008

Místo konání: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Schmoranzová, Nejedlý, Veselý, Kebrle, Zálešák, Fibír

Omluveni :Pech, Smrčka 

 

Program :
    Byla projednána otázka dluhu do světové společnosti chirurgie ruky, který vznikl v důsledku neuhrazení platby v minulých letech. Dr. Zálešák informoval, že v záznamech výboru není k dispozici seznam členů IFSSH. Prim. Schmoranzová se pokusí zjistit existuje-li na Purkyňce evidence členů. Bylo hlasováno o úhradě celé dlužné částky. Úhrada celé dlužné částky byla jednomyslně schválena.


    Dr. Kebrle referoval o 13. kongresu FESSH konaném ve dnech 19.- 21. června ve švýcarském Lausanne. Informoval o programu a kurzu chirurgie ruky. Další kurz chirurgie ruky bude konaný za dva roky a zúčastní se jej jeden zástuce z Prahy a jeden z Budějovic. Kurz v ceně 300 euro bude pro účastníky z východní Evropy zdarma. Hradit si budou pouze cestu a ubytování.


    Dále informoval o Hand Diploma, který je nyní otevřený jak pro Evropany tak zbytek světa. Zkušebním jazykem bude pouze anličtina a zkoušející by měli být schopni komunikovat v anličtině. Jednotlivé země by měli vybrat své zástupce pro zkušební komise. Další zkouška se bude konat v Poznani, kam je možné se přihlásit.


    Dále informoval o možnosti získat slevu na předplatné na Journal of Hand Surgery - Brit. Vol., bude-li zajištěn určitý objem odběru. Případní zájemci ze stran jedinců a institucí o předplatné nechť se hlásí u Dr. Kebrleho


    Byla probrána otázka fellowshipu poskytovanému FESSH. Junior Fellowship je pro zájemce do věku 35 let, senior fellowship je pro zájemce starší 35 let. Informace na stránkách FESSH.


    Prim. Zálešák informoval o Kongresu České společnosti chirurgie ruky v roce 2009, který se bude konat v Olomouci pravděpodobně ve dnech 21. a 22. května 2009.


Zapsal B. Zálešák

Vyhledávání