Zápis ze schůze výboru 10.9.2OO7

30.11.2009 14:41

Datum konání: 10.9.2007

Místo konání: SANUS Hradec Králové

Přítomni: Dr.Schmoranzová, Dr.Zálešák, Dr.Kebrle, za revizní komisi Dr. Fibír

Nepřítomni :Doc.Smrčka, Doc.Pech, Prof.Veselý, Doc.Nejedlý

 

Program :

    Dr.Schmoranzová a Dr.Kebrle informovali o jednání s Evropskou federací společností chirurgie ruky FESSH v rámci kongresu v Aténách na konci června tohoto roku. Česká společnost chirurgie ruky byla přijata za plnoprávného člena FESSH se všemi povinnostmi ale i právy které k tomu náleží. Stálým delegátem naší společnosti při FESSH byl pověřen Dr.Kebrle. Dr.Kebrle informoval výbor o možnostech studijních pobytů a stipendií pro členy FESSH, podmínkách absolvování Hand diploma, možnostech vzdělávání v rámci FESSH a dalších skutečnostech, o kterých bude vypracována zvláštní zpráva.


    Další sjezd FESSH se uskuteční ve Švýcarsku v Lausanne v termínu 19.-21.června 2008 www.eurohand2008.com. Výbor upozornil na časnou uzávěrku pro přihlášku abstrakt, která je již 15.11.2007. Dr.Schmoranzová upozornila na konání dalšího kongresu FESSH, tentokrát v polské Poznani v termínu 3.-6.června 2009 www.fessh2009.pl.


    Výbor již na minulém zasedání rozhodl o konání shromáždění členů České společnosti chirurgie ruky během sympozia chirurgie ruky na podzim t.r. v Českých Budějovicích. Dr.Schmoranzová byla pověřena jednáním s organizátory sympozia, aby bylo shromáždění zařazeno na program na konci odborného programu 22.11.2007 a aby byla v rámci rozesílání informací o kongresu rozeslána členům společnosti i pozvánka na toto shromáždění. Definitivní program shromáždění bude schválen na příštím jednání výboru, které je naplánováno na 21.11. 20:00 v Českých Budějovicích.


    Bylo navrženo vyhlášení ceny společnosti za nejlepší přednášku autora do 35 let na sjezdu SChR v Českých Budějovicích. Jak odměna byla navržena možnost bezplatného absolvování evropského semináře chirurgie ruky v hodnotě 300EUR, který je každoročně pořádán FESSH.


    Byla konstatována výrazná nespokojenost se způsobem přihlašování členů do naší společnosti. V minulosti opakovaně docházelo k tomu, že na přihlášky zaslané do ústředí ČLS JEP nebylo reagováno, nebyly předány společnosti k vyjádření a zájemci tak neměli možnost stát se členy naší společnosti. Byl tedy navržen následující postup: přihlášky budou zasílány přímo společnosti, na adresu MUDr.Alena Schmoranzová, Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, Dr.Farského 267, Vysoké nad Jizerou, PSČ 512 11 kde budou archivovány do nejbližšího zasedání výboru společnosti na kterém budou projednány a poté předány sekretariátu ČLS JEP. Definitivní administrativní zařazení zájemců mezi členy naší společnosti bude kontrolováno na dalším jednání výboru dle aktuálního seznamu členů společnosti. Na přihlášce bude také nutno vyznačit, zda chce být zájemce zároveň členem FESSH (kvůli výši příspěvků).


    Byla diskutována možnost zapojit se do projektu EUNI, internetového vzdělávání lékařů. Dr.Fibír byl pověřen informačním jednáním se zástupci projektu o možnostech a způsobech spolupráce.


    Dr Schmoranzová navrhla zahájit práce na vytvoření vzdělávacího systému v oboru chirurgie ruky. V první době formou jedno či dvoudeních tematických kurzů. Tato myšlenka byla dále diskutována a přítomnými členy výboru podpořena. Bude nutno projednat plánované okruhy výuky a určit supervizory jednotlivých akcí, kteří by za jejich uspořádání a odbornou úroveň zodpovídali. Byla diskutována i možnost grantové podpory tohoto vzdělávání.


    Další schůze výboru byla naplánována na 21.11. 20:00 v Českých Budějovicích.


    Zapsal MUDr.Aleš Fibír

Vyhledávání