Zápis ze schůze výboru 2.l2.2OO6

30.11.2009 14:40

Datum konání: 2.12.2006

Místo konání: Praha

Přítomni: prim.Schmoranzová, prof.Veselý, doc.Nejedlý, prim.Zálešák, dr. Fibír

Omluveni: dr.Kebrle, doc.Dlabal, doc.Smrčka, doc.Pech


    Dr.Schmoranzová seznámila výbor s došlými dokumenty, informovala o zahájení jednání s Evropskou společností chirurgie ruky. Dále informovala o nutnosti začít pracovat na koncepci náplně oboru chirurgie ruky, o které se následně vedla diskuse. Sama se přiklání k možnosti vytvoření tzv. funkční specializace. Doc.Nejedlý se spíše přiklání k systému kurzů než k samostatné specializaci. Dr.Fibír byl by spíše pro funkční specializaci, mimo jiné i pro možné jasnější jednání s pojišťovnami.

    Dr.Zálešák upozornil, že jednání s pojišťovnami o kodování jednotlivých výkonů na ruce jsou obtížné, protože kódy jsou roztříštěny do mnoha specializací. Doc.Nejedlý připomněl, že Společnost není účastníkem dohodovacích řízení. Vzhledem k tomu, že lhůta pro připomínky k novému Sazebníku výkonů již uplynula, je potřeba do budoucna iniciovat jednání s VZP o úpravě některých stávajících a zařazení některých nových kódů .

    Dr.Zálešák informoval o zájmu rozšířit chirurgii ruky na svém pracovišti Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc. Výbor tuto aktivitu vítá a podporuje.

    Všichni členové výboru si do příští schůze připraví návrhy nových výkonů k zařazení do spektra a ev . připomínky ke stávajícím kódům Sazebníku výkonů.

    Další schůze výboru Společnosti chirurgie ruky se koná l6.dubna 2OO7 v Hradci Králové, od 14:00 v SANUSu.

Vyhledávání