Zápis ze shromáždění členů Společnosti chirurgie ruky ČLS JEP

30.11.2009 14:43

Datum konání: 22.11.2007
Místo konání: České Budějovice

 

Program :
    Program zahájila Dr.Schmoranzová, prezidentka společnosti a přivítala všechny členy. Členové byli seznámeni s návrhem programu shromáždění.


    Dr.Kebrle a Dr.Schmoranzová informovali členy o jednání s FESSH a o tom, že počínaje červnem 2007 je společnost členem evropské federace FESSH. Členové společnosti byli dále seznámeni s povinnostmi a výhodami členství v FESSH


    Byla přednesena zpráva o výsledcích voleb a předseda revizní komise Dr.Fibír konstatoval jejich regulernost. Dále byli informováni o složení výboru a jednotlivých funkcích členů výboru (předseda, místopředseda, jednatel, pokladník)


    Byl projednán návrh změn stanov v tomto znění:


    Článek 2. Nynější znění: Členství. Členem společnosti se může stát kterýkoliv lékař se specializací v chirurgii, traumatologii nebo plastické chirurgii a projevuje odpovídající zájem o chirurgii ruky. Navrhované znění: Členem Společnosti se může stát kterýkoliv lékař nebo zdravotnický pracovník projevující zájem o chirurgii ruky

    Článek 5. Nynější znění: Sjezdy. Společnost bude mít sjezd jedenkrát ročně. Schůze jednotlivých sekcí budou organizovány podle potřeb vyplývajících z jejich činnosti. Navrhované znění: Četnost pořádání národních sympozií určí výbor Společnosti. Schůze jednotlivých sekcí budou organizovány podle potřeb vyplývajících z jejich činnosti

    Nový článek VII. Na základě par.4 odst. 3 stanov, kdy organizační složky ČLS JEP mohou se dále vnitřně členit a vytvářet nižší organizační jednotky, vytvořit v rámci společnosti Evropský klub, kde budou členové tohoto klubu zároveň členy evropské federace FESSH (vyšší příspěvky, větší práva). Nové znění: Evropský klub. Společnost zřizuje Evropský klub Společnosti chirurgie ruky ČLS JEP jako nižší organizační jednotku společnosti. Jeho členy může být kterýkoliv řádný člen společnosti, který o to požádá. Člen Evropského klubu se stává zároveň členem FESSH se všemi právy a povinnostmi. Výše příspěvků za členství v Evropském klubu určuje výbor společnosti na základě požadavků FESSH.


    Všechny změny stanov byly členy jednomyslně odsouhlaseny. Nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Je nutno upravit přihlášky a oslovit stávající členy s nabídkou členství v Evropském klubu.


    Dr.Hellmuth podal informaci o výukovém kursu FESSH, který se konal v září 2007 v Maďarsku.


    Dr.Schmoranzová podala krátkou zprávu o hospodaření společnosti, které je vyrovnané s kladným zůstatkem na běžném účtu. Shromáždění bylo poté ukončeno.


Zapsal MUDr.Aleš Fibír

Vyhledávání