Zpráva ze schůze výboru 9.12.2003

30.11.2009 14:34

Datum konání: 9.12.2003

Místo konání: Praha

Přítomni: doc.Pech, doc. Smrčka, dr.Nejedlý, dr.Schmoranzová,dr.Herzan.

 

Důležité je rozhodnutí, že hlavní komunikační prostředek bude naše internetová stránka. proto je nutné, aby ji co nejvíce členů Společnosti sledovalo.

 

Body jednání schůze výboru společnosti:
Hodnocení proběhlého sjezdu chirurgie ruky v Rožnově. Všemi členy výboru bylo konstatováno, že sjezd byl jak po stránce odborné, tak po stránce společenské, velmi úspěšný. Zásluhu na tom mají organizátoři sjezdu a také fakt, že díky multidisciplinárnímu zaměření činnosti naší společnosti se na sjezdech schází mnoho lékařů z různých odborností, kteří si vyměňují své zkušenosti z dané problematiky. Dalším pozitivním faktorem je účast mladých chirurgů. Vybrat z jejich přednášek nejlepší byl těžký úkol a věřím, že odměna za nejlepší přednášku nebyl jediný cíl přednášejících.
 

Další sjezd chirurgie ruky České společnosti chirurgie ruky bude tak jak bylo dohodnuto za 2 roky, t.j. v roce 2005 a pořadatelem bude Ústav chirurgie ruky ve Vysokém n.Jizerou. Přesné místo konání bude zavčas oznámeno na našich stránkách.
výše příspěvku do naší společnosti byla na rok 2004 stanovena na 150,- Kč.
 

Společnost chirurgie ruky byla požádána ČLS o jmenování svého zástupce do subkomise pro zdravotnické prostředky ČLS JEP. Protože naše společnost je mutidisciplinární a v této subkomisi již jsou zástupci z ostatních oborů, výbor již zástupce do této komise nenominoval.
dále se projednával Návrh jednotného indikačního seznamu pro lůžkovou rehabilitaci pohybového a dýchacího systému pro děti a dospělé. Indikační seznam zahrnuje večkeré potřeby chirurgie ruky, jen vybor navrhuje doplnit St.27, indikace 6 o stavy ůpo replantaci končetiny a dále indikační skupiny závažné vrozené vady ruky.
 

Další schůze výboru je stanovena na 28.4.2004 ve 15 hod. v Praze v Mánesu.
 

Výbor upozorňuje všechny zájemce na Sjezd chirurgie ruky v Budapešti, veškeré informace jsou dostupné na adrese 9.kongres IFFSH-Budapest
 

V současné době jsou k dispozici náhrady PIP, MCP (2 205,00 Kč) a CMC kloubů ruky (3 780,00Kč) a šlachové náhrady (2500,00 až 7 300,00Kč). Prodej zajištuje firma Endoimplant s.r.o., Na pískách 13, Praha 6, 160 00, tel.: 233 326 500, fax: 233 321 681, e-mail: centrum@endoimplant.cz, více informací na webu: www.endoimplant.cz 

Vyhledávání