Doc.MUDr. Jan Pech, CSc

Název pracoviště: 1. Ortopedická klinika 1.LF UK a FN Motol Praha
Adresa pracoviště: V Úvalu 84, 15006, Praha 5
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 224 433 953
Kontaktní e-mail: mudr.pech@seznam.cz
Webové stránky: 

Vyhledávání