prof.MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Název pracoviště: IC Klinika Brno

Adresa pracoviště: Nové Sady 4, Bulharská 29, Brno

Specializace: traumatologie, všeobecná chirurgie

Kontaktní telefon: 777 050 154

Kontaktní e-mail: ruka@icklinika.cz

Webové stránky: www.icklinika.cz

Vyhledávání