MUDr. Jakub Kníže

Název pracoviště: Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
Adresa pracoviště: Šrobárova 50, Praha 10, 100 34
Specializace: plastická chirurgie
Kontaktní telefon: 267 163 313
Kontaktní e-mail: jakub.knize@fnkv.cz
Webové stránky:  

Vyhledávání