MUDr. Martin Vlach

Název pracoviště: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
Adresa pracoviště: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 224 438 828, 224 433 758
Kontaktní e-mail: martin.vlach@ruka-kosmetika.cz
Webové stránky:

Vyhledávání