MUDr. David Veigl, Ph.D.

Název pracoviště: Ortopedická klinika 1.LF UK
Adresa pracoviště: Fakultní nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Specializace: ortopedie
Kontaktní telefon: 224 433 925
Kontaktní e-mail: dveigl@yahoo.com
Webové stránky: www.fnmotol.cz

Vyhledávání