MUDr. Eva Matoušková

Název pracoviště: KDCHT 3.LF UK, Thomayerova nemocnice
Adresa pracoviště: Vídeˇnská 800, Praha 4
Specializace: dětská chirurgie
Kontaktní telefon: 261 082 506
Kontaktní e-mail: eva.matouskova@ftn.cz
Webové stránky: 

Vyhledávání