Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé chirurgie ruky

      Ve dnech 21.-22.října 2011 proběhl v kongresovém sále hotelu Harmony ve Špindlerově mlýně kongres zaměřený na problematiku chirurgie ruky. Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP pořádá tuto akci jednou za dva roky a stejně jako v minulých letech se společnost i organizační výbor snažily připravit reprezentativní odborné fórum pro setkávání, přátelskou konfrontaci a předávání poznatků z neustále se rozvíjejícího a široce interdisciplinárního oboru, kterým chirurgie ruky bezesporu je.

    Vlastnímu kongresu předcházel dne 20.října 2011 jednodenní kurz chirurgie ruky. Cílem vzdělávacího kurzu bylo formou přednášek a komentovaných videonahrávek předat maximum nejen teoretických, ale hlavně praktických zkušeností.  Kurz byl rozdělený do dvou tematických bloků a jednacím jazykem byla angličtina se zajištěným simultánním překladem. 

   Dopoledním blok byl věnován endoskopickým technikám na horní končetině, hlavně endoskopickým operacím kompresivních neuropatií jako jsou syndrom kubitálního kanálu a syndrom karpálního tunelu.  Obrovským přínosem byla účast zahraničních lektorů prof. Petera Hahna z Bad Rappenau v Německu a Dr.Antona Rosenkranze z Braunau v Rakousku. Tito zkušení lektoři se snažili formou přednášek a komentovaných videonahrávek předat maximum nejen teoretických, ale hlavně praktických zkušeností.  Hlavním koordinátorem a dalším přednášejícím byl MUDr. Aleš Fibír ze SANUSu v Hradci Králové. Prezentovány byly i endoskopické nebo endoskopicky asistované operační techniky v dalších, méně známých indikacích.

    Odpolední blok byl uspořádán ve spolupráci s International Bone Research Association (IBRA, www.ibra.ch), což je mezinárodní nezisková organizace, se sídlem ve Švýcarsku, podporující lékařský výzkum kostní tkáně̌. Díky její podpoře jsme mohli nabídnout posluchačům přednášky špičkových odborníků na chirurgii ruky.  Pozvání na tuto akci přijali prof. Dr. Hermann Krimmer (Ravensburg, Německo) Prof. Dr. Jörg Grünert (St.Gallen, Švýcarsko) Dr. Krzysztof Zimmer (Wroclaw, Polsko) a hlavním koordinátorem odpoledního programu byl Dr. Radek Kebrle z Ústavu chirurgie ruky z Vysokého nad Jizerou, který taktéž přednášel. 

    Zvolená témata odpoledního kurzu „Nejčastější chyby a komplikace osteosyntézy zlomenin distálního radia“ a „Osteosyntéza distálního radia u starších pacientů“  jsou z odborného hlediska velmi důležitá, zvláště̌ v této době̌, kdy je osteosyntéza distálního radia používána na stále větším počtu pracovišť̌ a tím pádem se komplikací objevuje více než v minulosti. Je také nutné aby byla více zdůrazňována specifika ošetření zlomenin distálního radia u starších pacientů s ohledem na vyšší výskyt osteoporózy, která limituje možnosti osteosyntézy.

    Hlavním jednacím dnem kongresu byl pátek 21.října. Jednacím jazykem byla čeština, slovenština a nově i angličtina včetně simultánního překladu, zajištěného po celou dobu trvání kongresu.  Chtěl bych tímto za všechny účastníky kongresu poděkovat překladatelkám za vynikající simlutánní překlad, který umožnil i těm méně jazykově vybaveným účastníkům porozumět přednáškám zvaných zahraničních řečníků.  Velký ohlas vzbudily hlavně ucelené a strukturované přednášky prof.Krimmera a v odpoledním rehabilitačním bloku excelentní přednášky prof.Grünerta o plasticitě mozku a p.Grünertové o „mirror therapy“. Úroveň všech přednášejících byla velmi dobrá a až na několik krátkých přerušení fungovala bezchybně i audiovizuální technika.

    Součástí kongresu byla tradičně také rehabilitační sekce s přednáškami fyzioterapeutů na velmi dobré úrovni.  Vedlejším účelem jednání rehabilitační sekce bylo otevření diskuze o vzniku odborné společnosti,

 

 zaměřené na rehabilitaci ruky. Z jednání přítomných účastníků vyplynul velký zájem o vznik této společnosti a byl pověřen přípravný výbor, který bude mít za 

úkol připravit ustavující shromáždění společnosti a zažádat předsednictvo ČLS JEP o to, aby byla nově vzniklá společnost organizační složkou ČLS JEP. Bližší informace o nové společnosti bude moci každý nalézt na www.handsurgery.cz a www.rehabilitaceruky.cz.  Hlavní kongresový den uzavřelo výroční shromáždění členů České společnosti chirurgie ruky ČLS JEP.

   Druhý kongresový jednací den v sobotu 22.října byl rozdělen do dvou rozsáhlých programových bloků a proběhl bez jakýchkoliv komplikací. Proto mohli organizátoři kongresu v odpoledních hodinách jednání ukončit a pozvat účastníky na další plánovaný kongres, který se bude konat v roce 2013.  Všechny přednášky a abstrakta z kongresu je možno najít stále na webu www.handsurgery.cz.

   Za organizátory kongresu bych chtěl poděkovat všem, kteří s přípravou kongresu pomáhali, zvláště pak p.Šafránkové ze servisní firmy NUCLEUS, která byla organizačním „mozkem“ celé akce.  Chtěl bych také poděkovat všem firmám, které námi pořádaný kongres podpořily, protože bez jejich pomoci by se nám podobná setkání organizovaly velmi, velmi obtížně. Nakonec bych chtěl poděkovat i všem účastníkům kongresu za to, že přijeli a doufáme, že se jim kongres líbil a byl přínosem pro jejich vzdělávání a lékařskou praxi.

MUDr. Aleš Fibír
organizační výbor
Česká společnost chirurgie ruky ČLS JEP