Satelitní kurz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

    výročnímu kongresu České společnosti chirurgie ruky nově předcházel jednodenní kurz chirurgie ruky, zaměřený na nové poznatky a postupy v oboru chirurgie ruky. 

Dopolední program:

Téma:                   Kurz endoskopických technik na horní končetině

Lektoři:                Prof. Dr. Peter Hahn (Bad Rappenau, Německo)

                            Dr.Anton Rosenkranz (Braunau, Rakousko)

                            Dr.Aleš Fibír (Hradec Králové, Česká republika)

Popis kurzu: Hlavním tématem dopolední části kurzu budou endoskopické techniky na horní končetině, hlavně endoskopicky asistované uvolnění n.ulnaris u syndromu kubitálního kanálu. Prezentovány budou i endoskopické operace syndromu karpálního tunelu a výkony v dalších, méně známých indikacích.

Koordinátor kurzu: MUDr. Aleš Fibír, e-mail: ales.fibir@hands urgery.cz

Hlavní partner kurzu: Hospimed, spol. s r.o.


Odpolední program:

Kurz IBRA

Téma kurzu:          Nejčastější chyby a komplikace osteosyntézy zlomenin distálního radia
                             Osteosyntéza distálního radia u starších pacientů

Lektoři:                 Prof. Dr. Hermann Krimmer (Ravensburg, Německo)
                             Prof. Dr. Jörg Grünert (St.Gallen, Švýcarsko)
                             Dr. Krzystof Zimmer (Wroclaw, Polsko)
                             Dr. Radek Kebrle (Vysoké n.Jizerou, Česká republika)

Popis kurzu: International Bone Research Association (IBRA, www.ibra.ch) je mezinárodní nezisková organizace, se sídlem ve Švýcarsku, podporující lékařský výzkum kostní tkáně. Díky její podpoře Vám můžeme nabídnout přednášky špičkových odborníků na chirurgii ruky. Zvolená témata považujeme za velmi důležitá zvláště v této době, kdy je osteosyntéza distálního radia používána na stále větším počtu pracovišť a tím pádem se komplikací objevuje více než v minulosti. Myslíme si také, že by měla být více zdůrazňována specifika ošetření zlomenin distálního radia u starších pacientů s ohledem na vyšší výskyt osteoporozy, která limituje možnosti osteosyntézy.

Koordinátor kurzu: MUDr. Radek Kebrle, e-mail: radek.kebrle@seznam.cz

Hlavní partner kurzu: Medartis AG

 

Jazyk kurzu: angličtina, zajištěn simultánní překlad do češtiny

Servis kurzu: Bc. Lucie Šafránková, e-mail: safrankova@hanzo.cz ,  tel. +420 739 433 626