Pátek 21.10.2011 - Sobota 22.10.2011

Předsálí kongresového sálu

Postery

15.10.2011 18:41

Funkční výsledek po skalpaci ruky- kazuistika

Autoři/Authors: Stiborová Š., Kučerová L., Hýža P., Veselý J., Stupka I., Dvořák Z., Novák P. Pracoviště/Workplace: KPECh Brno Souhrn: Úvod: Skalpace ruky je závažné poranění, které se vyskytuje spíše sporadicky a ve většině případů končí  špatným funkčním výsledkem. Soubor a...
28.09.2011 15:25

Mezioborová spolupráce odd. plastické chirurgie a tumatologie FN Plzeň / Cooperation among department of plastic surgery - clinic orthopaedic and traumatology university hospital Plzen

Autoři/Authors: Bursa V., Sviták M., Dolejš M. Pracoviště/Workplace: odd.plastické chirurgie FN Plzeň Souhrn: Cíle: Zhodnocení vzájemné spolupráce odd.plastické chirurgie a traumatologie FN Plzeň při ošetření otevřených či ztrátových poranění ruky Metodika: Statistické...
28.09.2011 15:23

Přidružená poranění karpu u zlomenin distálního radia

Autoři/Authors: Mišičko R.,Meluzínová P. Pracoviště/Workplace: Traumacentrum, Ústí nad Labem Souhrn: Cíle: Cílem práce je zhodnotit četnost a závažnost přidružených poranění karpu u zlomenin distálního radia. Metodika: Autoři retrospektivně zhodnotili soubor pacientů za rok...