Pátek 21.10.2011 10:25 - 12:15

Kongresový sál

Téma bloku: Zápěstí, Trauma

Předsedající: Pech J., Pilný J., Dráč P., Čižmář I.

Blok B

27.09.2011 22:49

B01 Čtyřrohá fúze zápěstí pomocí dlahy VA-LIF - první zkušenosti / Four-conner athrodesis using VA-LIF plate – first experience

Autoři/Authors: Dráč P., Čižmář I., Homza M. Pracoviště/Workplace: Traumatologické oddělení FN Olomouc Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Seznámit odbornou veřejnost s novou úhlově-stabilní dlahou pro čtyřrohou fúzi a upozornit na výhody i technická úskalí...
27.09.2011 22:47

B02 Radioscapholunátní déza

Autoři/Authors: Veigl David, Pech Jan, Zatrapa Tomáš Pracoviště/Workplace: 1.ortopedická klinika FN Motol, Praha Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Zhodnocení přínosnosti operačního výkonu - radioscapholunátní dézy - pro pacienty s revmatickou destrukcí...
27.09.2011 22:45

B03 Totální náhrada zápěstí vlastní konstrukce - zhodnocení výsledků

Autoři/Authors: Pech J., Veigl D., Dobiáš J., Zatrapa T., Denk F. Pracoviště/Workplace: 1.Ortopedická klinika 1.LF UK Praha Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Zhodnocení pětiletých výsledků implantace totální náhrady zápěstí,implantovaných souboru 64...
27.09.2011 22:42

B04 Totální náhrada loketního kloubu 7-leté zkušenosti

Autoři/Authors: Vodička Z., Stehlík J., Held M. Pracoviště/Workplace: Ortopedické oddělení , Nemocnice České Budějovice a.s. Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Na ortopedickém oddělení  bylo v období 2003 – 2010 odoperováno celkem 15 náhrad loketního...
27.09.2011 22:40

B05 Srovnání miniinvazivních přístupů v léčbě zlomenin střední třetiny člunkové kosti – první výsledky prospektivní randomizovaná studie / Comparison of minimally invasive approaches in treatment of middle third scaphoid fractures - first outcomes

Autoři/Authors: Dráč P., Maňák P., Reška M, Filkuka P Pracoviště/Workplace: Traumatologické oddělení FN Olomouc, I. Chirurgická klinika a Oddělení zobrazovacích metod FNUSA Brno Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Srovnání funkčních výsledků a komplikací u...
27.09.2011 22:38

B06 Akutní ulnární translace karpu a její řešení (kasuistika)

Autoři/Authors: Pilný J., Fibír A. Pracoviště/Workplace: (1) Ortopedické oddělení, PKN a.s, Pardubice, (2) Oddělení plastické chirurgie SANUS, Hradec Králové Délka prezentace/presentation time: 5 min. Souhrn: Cíle:Cílem práce je představit ošetření akutní ulnární translace kapru...
27.09.2011 22:36

B07 Otevřené zlomeniny předloktí III. stupně / Open fractures of forearm bones type III

Autoři/Authors: Veselý R, Kočiš T. Pracoviště/Workplace: Úrazová nemocnice Brno Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Příčinou dilaceračních poranění předloktí jsou nejčastěji vysokoenergetické úrazy nebo poranění v zemědělství. Cílem léčení těchto závažných a...
27.09.2011 19:39

B08 Fractures of long bones of the hand

Autoři/Authors: Mihály, Bujňák Pracoviště/Workplace: Délka prezentace/presentation time: 7 min. Summary: There have been evaluated 102 patients with 124 fractures of long bones of the hand. All of the patients were treated in the Dep. of Trauma surgery of the Faculty Hospital J.A.R....
27.09.2011 19:37

B09 Ošetření abrubce baze distálního článku prstu pomocí Hook plate (Medartis)

Autoři/Authors: Kozák T., Hart R. Pracoviště/Workplace: Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Znojmo Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Úvod : Prezentace shrnuje první zkušenosti s použitím implantátu Hook Plate /Medartis / při ošetření zlomenin baze...
27.09.2011 19:35

B10 Externá minifixácia zlomením ruky

Autoři/Authors: Cigaňák J., Magdin D., Bakoš T., Gaman V., Cigaňák T., Mladý M. Pracoviště/Workplace: MANUS-MED Prievidza, Traumatologicko-ortopedické oddelenie Bojnice Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Externá fixácia je pomerne dobre prepracovaná metóda...
27.09.2011 19:27

B11 Distrakce skeletu - její postavení ve spektru možností rekonstrukce prstu ruky po amputaci

Autoři/Authors: Nejedlý A., Horyna P. Pracoviště/Workplace: Klinika plastické chirurgie  FN Královské Vinohrady - Praha Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Distrakce skeletu je efektním  postupem pro rekonstrukci prstu ruky po amputaci  periferní...