Pátek 21.10.2011 17:50 - 18:40

Kongresový sál

Téma bloku: Rhisartroza

Předsedající: Lutonský M., Vodička Z., Veigl D.

Blok E

28.09.2011 12:06

E01 První zkušenosti s náhradou kořenového kloubu palce protézou IVORY / First experience with trapezio-metacarpal prosthesis IVORY

Autor/Author: Pavličný R.  Pracoviště/Workplace: Karvinská hornická nemocnice a.s. Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Zhodnocení krátkodobých výsledků po náhradě CMC kloubu palce ruky necementovanou protézou IVORY. Metodika: Zhodnocení rtg...
28.09.2011 12:03

E02 Mid-term results after implantation of 44 cementless prosthesis in CMC I joint

Autor/Author: Rosenkranz A. Pracoviště/Workplace: A.ö Krankenhaus St.Josef, Braunau, Austria Délka prezentace/presentation time: 10 min. Summary: Objectives: 44 cementless prosthesis ( Ivory) were implanted in CMC I joint because of rhizarthrosis in the period from Dec. 2006 to...
28.09.2011 12:00

E03 Silikonová synovialitida / Silicon synovitis

Autoři/Authors: Lutonský, M.(1), Kohout, A.(2) Pracoviště/Workplace: 1-Ortopedická klinika LF a FN Hradec Králové, 2-Fingerlandův ústav patologie LF a FN Hradec Králové Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Je determinována sylikonová synovialitida jako nosologická...
28.09.2011 11:53

E04 Anatomická studie variability rami superficiales nervi radialis ve vztahu k operačním přístupům do karpometakarpálního kloubu palce

Autoři/Authors: Volný O., Sklenský J. Pracoviště/Workplace: Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Ke studiu variability senzitivních rr. superficiales nás vedl zájem o chirurgii ruky a nedostatek studií...