Pátek 21.10.2011 8:15 - 10:25

Kongresový sál

Téma bloku: Distální radius

Předsedající: Kebrle R., Krimmer H., Grünert J.

Blok A

27.09.2011 18:44

A01 C3 zlomeniny distálního radia - indikace k otevřené osteosyntéze? / C3 fractures of distal radius – indication for open osteosynthesis?

Autoři/Authors: Mišičko R.,Meluzínová P. Pracoviště/Workplace: Traumacentrum, Ústí nad Labem Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Tříštivé nitrokloubní zlomeniny distálního radia /C3/ jsou považované za hraniční indikaci k otevření repozici a vnitřní fixaci....
27.09.2011 18:54

A02 Úskalí osteosyntézy distálního radia dorsálním přístupem

Autoři/Authors: Ruber V., Mašek M. Pracoviště/Workplace: Klinika úrazové chirurgie LF MU a FN Brno Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Představení novinky v osteosyntéze zlomenin distálního radia dorsálním přístupem na vlastním souboru...
27.09.2011 18:59

A03 Akútny compartment syndróm pri zlomeninách distálneho rádia. Kazuistika a prehľad súčasnej literatúry.

Autor/Author: Gajdoš R. Pracoviště/Workplace: Oddelenie úrazovej chirurgie – traumatológie, FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Cíle: Akútny kompartment syndróm zápästia býva následkom buď samotného poranenia v oblasti...
27.09.2011 19:12

A04 How to make complications rare

Autor/Author: Krimmer H. Pracoviště/Workplace: Zentrum für Hand und Fusschirurgie Am Krankenhaus St. Elisabeth, Ravensburg, Germany Délka prezentace/presentation time: 15 min. Summary: not yet available
27.09.2011 19:12

A05 Functional outcome of distal radius fractures treatement in elderly patients

Autor/Author: Zimmer K. Pracoviště/Workplace: dpt. of sports medicine, Medical University of Wroclaw, Poland Délka prezentace/presentation time: 15 min. Summary: not yet available:  
27.09.2011 19:13

A06 Intraarticular Malunion of the Diastal Radius

Autor/Author: Grünert J. Pracoviště: Kantonspital St. Gallen Hand und Plastische Chirurgie, St. Gallen, Switzerland Délka prezentace/presentation time: 15 min. Summary: not yet available
27.09.2011 19:10

A07 Rekonštrukčné operácie distálneho predlaktia po FRACTURA MALE SANATA

Autoři/Authors: S.Vajczikova, I.Chandoga, M.Kilian, M.Šajter Pracoviště/Workplace: II. Ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, UN Bratislava Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn Autori sledovali 28 pacientov s nesprávne zhojenými zlomeninami distálneho...
27.09.2011 19:15

A08 Korekční osteotomie distálního radia

Autoři/Authors: Kraus J.(1), Kebrle R.(2) Pracoviště/Workplace: (1) I. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, (2) Ústav plastické chirurgie a chirurgie ruky, Vysoké nad Jizerou Délka prezentace/presentation time: 7 min. Souhrn: Úvod: Zlomenina distálního radia je...
27.09.2011 19:22

A09 Distal radius malunion - two bone osteotomy and factors affecting decision making

Autoři/Authors: Kebrle R.(1), Vodička Z(2) Pracoviště/Workplace: (1) UPCHR Vysoké nad Jizerou, Czech Republic, (2) Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice Délka prezentace/presentation time: 7 min. Summary: Introduction: Distal radius malunion covers “easy” angular or...